Club van Honderd

De hoofddoelstelling van de Club van 100 is het plezier en de beleving bij EDON vergroten. Dit doen we door middel van het financieel steunen van de club, om bijvoorbeeld de accommodatie aan te kunnen pakken of spelbenodigdheden aan te kunnen schaffen, en natuurlijk door het vereniginggevoel te vergroten door gezellige contactmomenten te organiseren. Graag zouden we de leden van de Club van 100 dan ook willen vragen om hier over mee te denken.

Wat hebben we gedaan tot nu toe:
We hebben de Club van 100 nieuw leven ingeblazen door nieuwe leden te werven. Dit hebben we bewerkstelligd door een feest te organiseren. Verder hebben we de website www.edon-zwolle.nl gefinancierd, nieuwe set biertafel aangeschaft, nieuwe cv voor de douches aangekocht en de nieuwe aankleding van de kantine deels betaald. Al met al dus al behoorlijk wat steun voor Edon.

Wat is de huidige status:
Doordat er nog een behoorlijk bedrag in de pot zat van de afgelopen jaren is er een mooie basis, maar deze moet aangevuld worden. Graag willen we jullie allen dan ook vragen om de contributie van € 50,00, die per voetbalseizoen gaat, over te maken op rekeningnummer: 49.17.03.783 t.n.v. Club van 100 Edon te Zwolle.

Wij zijn druk bezig met een eerste activiteit en zijn aan het bekijken wat we verder nog kunnen betekenen voor Edon.
Er zijn verder wel wat ideeën/opties wat we kunnen doen;
– Opknappen (verven) kleedkamers,
– Inloopshirtjes voor alle teams (hier hebben we liever een sponsor voor..),
– Opknappen veld/accommodatie,

Contact: clubvan100 at edon-zwolle punt nl

edon-clubvanhonderd