Organisatie

Bestuur:
Dhr. O. Janson – voorzitter
Dhr. GJ. de Wit – penningmeester
Dhr. M. Rook – secretaris
Dhr. W. Tijssen – bestuurslid/wedstrijdsecretaris
Dhr. G. Euverman – bestuurslid

Ledenadministratie:
Dhr. T. Brandsma